Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » Popradská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Popradská kotlina

Miesto v Popradská kotlina

V Popradská kotlina sa nachádza 823 kusov miesto.

Miesto, Popradská kotlina:, 1 z 14

Ľad v Slnečnej zákrute, Ľadopád Zahrádky, Erlchen, Tatranská kotlina, Lesovňa Danielov dom, Komposesorátny les, Mokré lúky, Biely kameň, Krivé hony, Pred hostincom, Okresná správa ciest, Slavkovské plieska, Zavalisko, Machalovce, Záhrady, Kapustnice, Za ihriskom, Lesna cesta, Niže vsi, Pod slavkovským jarkom, Pri železničnom moste, Pekná Vyhliadka, Horná lípa, Primovce, Kišovce, Pod ošipárňou, Holý vrch, Nový dvor, Malé záhumnia, Kejda, Pod skalku, rómska osada, Panské záhumnia, Kamenný vrch, Pieskovisko, Zemičky, Za Bieloncikom, Romska Osada, Blažov, Pri stanici, Pniaky, Pri Poprade, Malý klin, Nižná Šuňava, Nižné záhrady, Pri Vagónke, Kamenec, Košarisko, Pod kríkmi, Pod hájkom, Sosna, Zlatné, Hrb, Pod cestou, Jazierka, Na vrchu Štvrtského, Biela voda, Pod zlodejským chodníkom, Horárňa, Obecný les

Miesto, Popradská kotlina:, 2 z 14

Stadlisko, Kotly, Mlaky, U veľké jedle, Nad Slavkovským járkom, Beim Böcken, Kyslá polana, Fľak, Vyšný les, Folvarský lesík, Dolný pekný lesík, Krayov košiar, Baňská studna, Penzion Biela Voda, Vysoké bažičky, U zlaté jámy, Stredná cesta, Okolo stodoliska, Hoderswäldchen, Veľký fľak, Les nad Žlebamy, Rovná Krajina, Čierna dolinka, GrosserKuhleger, Spálený les, Horný pekný les, Hájenka Žákovská, Košariská, Poš, Pod táborom, Lesné baráky, Nižný les, Široký kopec, Jakubkova lúka, Nad cigáňmi, Hájovňa, V hlbokom kotle, Na tmavom kameni, Hundzbarg, Nad Folvarskými járky, Veľký krížny kopec, Pálenica, Žiakovská poľana, Malinky, Na Sokolích horách, Nad suchým ležoviskom, Nad Peknou vyhliadkou, Busch, Pod Hrebienkom, Rovné, Lípa, Dlhá lúka, Nad napájadlami, Na pasienku, Pekný lesík, Pri horárni, Jakubkova lúka, Veľký les, Záhrady, Pod tlohy stredné

Miesto, Popradská kotlina:, 3 z 14

Pod Hradiskom, Kotlisko, Chrasť, Maličké, Do kotliska, Za stranou, Pekman, Kratiny, Pod úbočou, Cez hrb stredné, Pri čenčickom kostolíku, Spalenisko, Cez dolku, Kozia skala, Prostredný vrch, Diery, Cez hrb vyšné, Šibeničná hora, Bogrozka, Zadný dupec, Cez hrb nižné, Baralovec, Hlusek, Ostrá hora, Koncom do jablonky, Kamenný lom, Kyjaň, Nad Jánovcami, Kliníky, Tlohy, Na Myšiu hôrku, Na vrchu, Predné kamence, Pod tlohy zadné, Cez lúčky, Hlboká dolka, Pod stĺpom, Lochy, Dubina, Nad žľaby vyšné, Liščie diery, Štós úboč, Pri kláštorskom, Pod tlohy predné, Plantáž, Nižné povrazy, Dlhý les, Žľaby, Popletené, Nižné krivé, Roveň, Vába nad Humbierkom, Pod stránkou, Pri veľkom krížnom kopci, Dieliky, Burimborka, Rígeĺ, Vyšné krivé, Zadné kamence, Veľký jazyk

Miesto, Popradská kotlina:, 4 z 14

Na tlohy, V klíne, Úboč, Od horského vrchu, Päť prameňov, Pod chrasťou, Ku šmýkancu, Mraznica, Čenčice, Predný dupec, Strážske, Vyšné povrazy, Losisky, Nad studienkou, Podhrazd, Suchý vrch, osada Visová, Zásuvky, Špičná chrasť, Bogrožka, Hranovnická dubina, Kraviarská, Jablonov, Za lúčky, Pod povrazy, Malý Šum, Líščie diery, Štvrtský lesík, Sokolie, Smulisko, Nad brehom, Knižné, Koncom do jarku, Hromadná dolina, Roveň, Gerlachovská hora, Hornád, Ležisko, Mokré pole, Nad rolníckou školou, Cez lúčky, Za humnami, Za Popradom, Pri tehelni, Dolina pod školským, Ugovské, Krivá medza, Nad tehelňou, Pod hajské, Nad kostolom, Medzi cestami, Za kostolom, Zadný jarok, Šv bova, Pri kameňolome, Pasterník, Za plotmi, Pri Huncovskom lesíku, Pod sosnami, Pod novou cestou

Miesto, Popradská kotlina:, 5 z 14

Za kyslou vodou, Na rovni, Pri starolesnianskej dolinke, Zákruta, Nad sosnami, Pod Vysokým lesom, Priečky, Medzi vodami, Mláky, Dlhé pole, Predná hora, Vlčia jama, Nad poľom, Stredný jarok, Pri cintoríne, Kúty, Družstevné pole, Za dedinou, Zadná hora, Od Lomnického, Osiky, Nad pivnicou, Medzi lesmi, Pri cintoríne, Medzi horami, Za kamenným potokom, Rovne, Nad cintorínom, Bystrý vrch, Pod hor rňou, Nad družstevným dvorom, Krátke výhony, Pri studenom potoku, Mokriny, Stredný vrch, Oráčiny, Dlhé výhony, Na doline, Na pastve, H gy, Od Bušovského, Vyšné pole, Rysia pasienka, Lomnické pole, Malé pole, Noviny, Od Ihlanovej, Nad Rovňami, Pod Magurou, Nad Strážankou, Pod stenou, Na kopci, Pod Matejovským lesom, Vysoké medze, Ku Tatranskej Lomnici, Mokré pole, Pri kríži, Dolinka, Pekielko, Košariská

Miesto, Popradská kotlina:, 6 z 14

Pri rašelinisku, Rovne pri moste, Nižné pole, Kamence, Družstevné lúky, Pod cestou, Oráčiny, Nad kúpeľmi, Pod cestou, Zadné oráčiny, Starolesnianska dolinka, Stredná dolina, Stredné nad Stráňami, Pod dedinou, Černica, Pri trigonometrickom bode, Nižné trnie, Mlynický lesík, Za stodolami, Stredné mláky, Pri družstevnom dvore, Za mlynom, Pod novolesnianskou cestou, Lesík, Zimná strana, Nad studeným potokom ku Mlynici, Zadný kút, Pri brezinkách, Lesík, Na záhradách, Zadná dolina, Pod Tatranskou Lomnicou, Veľké nad Sráňami, Kadlubek, Nad cestou, Veľké lúky, Nad záhradami, Nad dedinou, Vysoká medza, Hýban, Úhory, Nad mostom, Nižné pri lúkach, Stredná oračina, Vyšná oráčina, Medzi cestami, Široké pod cestou, Nad cigánmi, Zadné veľké, Pri sýpke, Hladké lúky, Pri lúkach, Vyšné lesy, Nad starým mlynom, Vyšné Rovne, Pasterník, Sypký vrch, Šolcovo pole, Hanselgrud, Dlhé pole

Miesto, Popradská kotlina:, 7 z 14

Starý laz, Podolinská dolina, Ku starému mlynu, Pastvisko, Lazy, Zlaté pole, Zlaté pole, Druhá studnička, Za cintorínom, Krúžok, Klin, Vyšné lúky, Nad krížom, Predná úboč, Esterovo pole, Na zadný dub, Psí chrbát, Za cintorínom, Belňa, Tichý kút, Levkovský chodník, Pod švábovskú úboč, Kamenec, Pod nižnou medzou, Hanzlovo, Nad dedinou, Za lúkou, Líščí vrch, Vlkovský chodník, Cigánsky chodník, Vysoké nad dedinou, Zlatý vrch, Dlhý hon, Hágy, Pusté pole, Nad záhradami, Heja, Chotárska dolka, Mokriny, Pod hruškou, Kôpky, Nad krížom, Na vrchu, Vyšné Podhájske, Mlynčiansky lesík, Zajačí vrch, Pri mlyne, Uhlisko, Strelnica, Mlynská cesta, Na vrchu, Na rovni, Kamenný prútik, Pod mokrymi krikmi, Nad cintorínom, Pasternik, Pri cintorine, Hrubý les, Pri novom dvore, Od Toporskej hranice

Miesto, Popradská kotlina:, 8 z 14

Kapustnice, Pod dedinou, Stredné pole, Nad žľaby, Letisko, Nad Pasternikom, Toporčík, Tvarožňanský kút, Do vyšného potoka, Prvá studnička, Za sypaň, Dlhé pole, Vysoký vrch, Potok Halsengrud, Za jarkom, Stredná roveň, Krivá dolinka, Pri rekreačnom stredisku, Mlynčianske pasienky, Pod cestou, Kapustnice, Cez dolku, Pri kyslej vode, Kráľovská cesta, Pusté pole, Rovné, Nad dedinou, Hlboké údolie, Červený obraz, Pod lesom, Sedlo, Pod vrchnú púť, Stredné hony, Predná hoľa, Nad dubom, Dlhé pole, Pod výhonom, Rozhľadňa, Zadný les, Sekera, Veľké terče, Plašná, Pri výborňanskom mlyne, Váby, Humbiarg, Pri novom jarku, Pri Slavkovskej ceste, konfalova lúka, Za jesenným jarkom, Nad stanicou, Panské záhrady, Zadná hoľa, Melé pole, Zadná úboč, Na roveň, Zhnité pole, Vysoká medza, Pri Mlynčekoch, Barniegy, Hlinik

Miesto, Popradská kotlina:, 9 z 14

Pod Stráňanskou cestou, Hágy, Piesiská, Ľubický chodník, Nižné lúky, Pod dubom, Pred Marelou, Mitlibarg, Kapustnice, Záhumnia, Hradný vrch, Predné terče, Pod lesom, Obecný mlyn, Barvínek, Hraničné pole, Bušovské pole, Stražanská cesta, U môstku pri Rakúsoch, Veľké Záhumnia, Nad cestou, Nad dedinou, Brezy, Pri Poprade, Pri žľabe, Mlynská cesta, Kubanov kút, Vyše dediny, Za Jeruzalemským vrchom, Rovňa, Vlčia jama, Mokré lúky, Pod lesom, Dolinky, Kapustnice, Pri Slavkovskom potoku, Za Popradom, Pri Bielej vode, Zadný lesík, Za Humbiargom, Pod Stráňskou cestou, Kamenec, Pod poľanou, Dlhé pole, Stredný hon, Za Bielou vodou, Uhlisko, Hliník, Nad traťou, Pod rezervoárom, Dolinky, Michalské pole, Za tehelňou, Pri Ľubickom chotári, Richtárska dolina, Nad mlynom, Na Slovenskej ceste, Predné lesy, Malické pole, Cez harb

Miesto, Popradská kotlina:, 10 z 14

Liščie diery, Čierne pole, Lesný vrch, Trešňe, Rovnianske luky, Dielnice, Medzi mostami, Predné Vysoké, Pod šibenicami, Hlboká dolina, Pod Vojňanskou horou, Pod silážnymi jamami, Nad kížom, Dolina, Panské Kamence, Zadné kliny, Brehy, Humbiarček, Pri ihlanovskej ceste, Pri Poprade, Pod medzou, Mládky, Pustá, Vyše dediny, Pod jedľami, Hole, Pri rezervoári, Pri Mlynčianskych pasienkoch, Mydlo, Železničná trať, Nad cintorínom, Dlhý les, Kamenáreň, Niže mlyna, Za močiarom ku Popradu, Lúky pod Dlhým lesom, Pod horou, Rovienky vyše dediny, Za dedinou, Nová roveň, Pri kopanej ceste, Artáky, Pásy, Zhnité lúky, Nový dvor, Pod traťou, Kamenec, Zimná úboč, Vyšnie losy, Medzi vodami, Ostrý vrch, Predné kliny, Vaisnuber, Pri Stráňanskom chotári, Veľké pole, Pri Žakovciach, Nad kyslou vodou, Za vrchom, Čierne pole, Velšíky

Miesto, Popradská kotlina:, 11 z 14

Farské pole, Vrch poľa, Polska cesta, Široký pás, Dlhý hon, Za dedinou, Nad Strážskou cestou, Ľubický chodník, Kruhy a Iberšáry, Za stodolami, Za kopcom, Malé pole, Okolo lesa, Na žľabinu, Zadné vysoké, Pod lesikom, Pri sosne, Veľká lúka, Ku Huncovciam nad cestou, Stredné pole, Albertová, Skalka, Male pole, Bramencova, Ku Huncovciam pod cestou, Za horou, Nižné Poprady, Červeník, Pasienky pri Belskom, Pod krčmou, Predráry, Na medzi, Pod mlynskym chodnikom, Za jasenným jarkom, Pri osade, Kotol, Okolo Čierneho potoka, Peklo, Zadne lesy, Pod kanálom, Za školou, Vysoké medze, Pásy, Nad vysokou medzou, Vyšné Velše, Stredná cesta, Nad kostolom, Kyslé lúky, Ditrich, Medze, Pri ihrisku, Pri Matejovciach, Suché lúky, Nad hradom, Pod krížom, Kamenná dolina, Zadné pole, Kruhy, Suchá hora, Mokré lúky

Miesto, Popradská kotlina:, 12 z 14

Na mlyniska, Pod kopcom, Pod lesom, Družstevné pasienky, Pri farme, Zadky, Kapustnice, Podlesie, Brehy, Nižnie losy, Zemiačniska, Predná huba, Medzi jarkami, Krátka púť, Vysoká medza, Na Hraničnom, Pustatina, Šibenica, Ku Strážam, Kalvinov kút, Kamenec, Nad cintorinom, Pod vojenskou horou, Breziny, Nižné Velše, Nad studienkou, Hon, Na česlicu, Dlhé hony, Pod olšinkami, Kolkava, Mokré lúky, Dvorské pole, Za Heldakom, Strašidlo, Koniec hory, Zadný pastovník, Medzi lesmi, Klín, Pri Čiernom Váhu, Žabince, Veľké briežky, Cez chodník, Piercok, Vyšná Šuňava, Kapustnice pri rezervári, Kotlík, Zadná hora, Pod percok, Nad rampou, Pod Lotkou, Kozí krk, Vysoká hora, Ostrý hrb, Za studňou, Kovaľová, Dlhšina, Na kút, Nad mlynskym chodnikom, Za vrch

Miesto, Popradská kotlina:, 13 z 14

Veľké Lúky, Na baňu, Nad cestou k polesiu, Hliník, Lesný chrbát, Valterová, Pod hôrkou, Rovné, Lisec, Pri Busovskom, Pod cestou k polesiu, Kapustnice, Rázcestie, Do dubrav, Percok, Gendreje, Kopec, Za Kapustnicami, Kopanice, Pod Štôlou, Hlinisko, Vlčia jama, Na burg, Zadné hrbky, Roveň, Kúty, Vyšné Poprady, Zapačna, Dlhé lúky, Noviny, Dudniská, Pod za pašt, Krahulec, Mláky, Plošte, Niže dediny, Rovinky, Predná hora, Stredné terče, Svah nad Popradom, Niševci, Smuhy, Za dvorom, Hradisko, Lány, Zadné lúky, Blažov svah, Vápenička, Košariská, Zvonárka, Lomnický jarok, Úboč, Jablonka, Divadlo, Jamy, Pod vodárňou, Čelo, Jedliny, Závraty, Hlavisko

Miesto, Popradská kotlina:, 14 z 14

Pod lesom, Verty, Kopy, Štôlsky les, Nad líščie diery, Malé briežky, Makoviská, Ku Teplickému jarku, Blech, Stredné lúky, Za chotárnu, Tajchy, Veľký Šum, Do hajika, Matejovce, Predné hŕbky, Pod Piercokom, Do kotla, Červenice, Košariská, Stavec, Pri chodníku, Noviny, Nad Ďurkotovým krížom, Pod Kýčerou, Brušničnia, Kopane, Škvierčiny, Nižné zadné hŕbky, Pri sosne, Pri Bednárovom kúte, Nad brusom, Na žompy, Hony, Pri vodárni, Proti mlynu, Medzi skalami, Husí vrch, Pri Teplickom jarku, Na Kôpky, Štufy, Šesťdesiat artákov, Pri Rakúskej ceste

Podobné, Popradská kotlina:

1194x turistika, 823x miesto, 115x orientačný bod, 99x turistické informácie, 44x orientačná mapa, 38x prístrešok, altánok, 20x strom, 13x poľovnícky posed, 10x studňa, 8x ohnisko, 8x chranený strom, 8x miesto na piknik, 6x atrakcia, 1x ZOO, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Popradská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://popradska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.