Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » Popradská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Popradská kotlina

Miesto v Popradská kotlina

V Popradská kotlina sa nachádza 821 kusov miesto.

Miesto, Popradská kotlina:, 1 z 14

Erlchen, Lesovňa Danielov dom, Tatranská kotlina, Pod lesom, Mokré lúky, Biely kameň, Komposesorátny les, Pred hostincom, Okresná správa ciest, Zavalisko, Slavkovské plieska, Machalovce, Krivé hony, Kapustnice, Pekná Vyhliadka, Pod slavkovským jarkom, Pri železničnom moste, Záhrady, Horná lípa, Niže vsi, Kišovce, Primovce, Lesna cesta, Za ihriskom, Pod ošipárňou, rómska osada, Malé záhumnia, Pod skalku, Panské záhumnia, Kejda, Nový dvor, Kamenný vrch, Pieskovisko, Holý vrch, Zemičky, Romska Osada, Blažov, Za Bieloncikom, Pri stanici, Pniaky, Pri Poprade, Malý klin, Úboč, Malé briežky, Nižné záhrady, Nižná Šuňava, Pri Vagónke, Kamenec, Pod kríkmi, Košarisko, Zlatné, Sosna, Hrb, Pod hájkom, Jazierka, Pod cestou, U zlaté jámy, Nad Slavkovským járkom, Fľak, Biela voda

Miesto, Popradská kotlina:, 2 z 14

Mlaky, Obecný les, Rovná Krajina, Stadlisko, Krayov košiar, Horárňa, Pod zlodejským chodníkom, Kotly, Kyslá polana, Vyšný les, Baňská studna, Les nad Žlebamy, GrosserKuhleger, Stredná cesta, Folvarský lesík, Okolo stodoliska, Beim Böcken, Dolný pekný lesík, Vysoké bažičky, Hoderswäldchen, Čierna dolinka, Veľký fľak, Na vrchu Štvrtského, U veľké jedle, Busch, Pod Hrebienkom, Spálený les, Široký kopec, Nad Peknou vyhliadkou, Malinky, Záhrady, Na tmavom kameni, Nad napájadlami, Hájovňa, Žiakovská poľana, Veľký les, Košariská, Na Sokolích horách, Rovné, Hájenka Žákovská, Pálenica, Hundzbarg, Nad suchým ležoviskom, Nižný les, Pod táborom, Lesné baráky, Nad cigáňmi, Pri horárni, Pekný lesík, Nad Folvarskými járky, Jakubkova lúka, Lípa, Poš, Dlhá lúka, Horný pekný les, V hlbokom kotle, Jakubkova lúka, Na pasienku, Veľký krížny kopec, Nižné krivé

Miesto, Popradská kotlina:, 3 z 14

Dieliky, Predné kamence, Dubina, Čenčice, Žľaby, Predný dupec, Od horského vrchu, Maličké, Ostrá hora, Nižné povrazy, Strážske, Pod tlohy predné, Vába nad Humbierkom, Pekman, Diery, Cez dolku, Do kotliska, Liščie diery, Kozia skala, Lochy, Kamenný lom, Hlusek, Päť prameňov, Kliníky, Pod chrasťou, Spalenisko, Cez hrb stredné, Pod tlohy zadné, Rígeĺ, Vyšné krivé, Pod Hradiskom, Popletené, Tlohy, Kratiny, Nad žľaby vyšné, Chrasť, Cez hrb nižné, Pri veľkom krížnom kopci, Úboč, Cez hrb vyšné, Roveň, Vyšné povrazy, Pod stránkou, Štós úboč, Plantáž, Veľký jazyk, Kotlisko, Dlhý les, Na tlohy, Koncom do jablonky, Za stranou, Zadné kamence, Na vrchu, Mraznica, Pod tlohy stredné, Zadný dupec, Bogrozka, Nad Jánovcami, V klíne, Baralovec

Miesto, Popradská kotlina:, 4 z 14

Koncom do jarku, Pod povrazy, Jablonov, Smulisko, Sokolie, Gerlachovská hora, Kraviarská, Nad brehom, Podhrazd, Za lúčky, Malý Šum, Hromadná dolina, Suchý vrch, Špičná chrasť, Zásuvky, Líščie diery, Nad studienkou, Roveň, Bogrožka, Kyjaň, Za humnami, Cez lúčky, Prostredný vrch, Ku šmýkancu, Na Myšiu hôrku, Pri kláštorskom, Pod hajské, Cez lúčky, Pod úbočou, Hlboká dolka, Pri čenčickom kostolíku, Šibeničná hora, Pod stĺpom, Burimborka, Krátke výhony, Losisky, Rovne, Pod hor rňou, Knižné, Pasterník, Za kostolom, Vyšné pole, Dlhé výhony, Šv bova, Hranovnická dubina, Vlčia jama, Ležisko, osada Visová, Medzi horami, H gy, Družstevné pole, Pod Magurou, Štvrtský lesík, Predná hora, Hornád, Kúty, Za dedinou, Mokriny, Zadná hora, Dlhé pole

Miesto, Popradská kotlina:, 5 z 14

Pri Huncovskom lesíku, Nad pivnicou, Dolina pod školským, Kamence, Pri tehelni, Nad tehelňou, Pekielko, Na doline, Za Popradom, Na pastve, Pri studenom potoku, Nad rolníckou školou, Pri starolesnianskej dolinke, Medzi cestami, Za kamenným potokom, Pri cintoríne, Ugovské, Za kyslou vodou, Pod novou cestou, Na rovni, Nižné pole, Malé pole, Mokré pole, Krivá medza, Nad kostolom, Lomnické pole, Starolesnianska dolinka, Pod Vysokým lesom, Mláky, Stredné nad Stráňami, Pod Matejovským lesom, Pri cintoríne, Osiky, Lesík, Nad cestou, Nad Rovňami, Ku Tatranskej Lomnici, Veľké lúky, Od Lomnického, Stredný jarok, Od Ihlanovej, Zadný kút, Stredný vrch, Nad družstevným dvorom, Nad Strážankou, Zadná dolina, Od Bušovského, Na záhradách, Kadlubek, Nižné trnie, Bystrý vrch, Za plotmi, Medzi lesmi, Dolinka, Stredná dolina, Nad poľom, Medzi vodami, Zákruta, Za mlynom, Vysoká medza

Miesto, Popradská kotlina:, 6 z 14

Stredné mláky, Košariská, Černica, Rysia pasienka, Pri kameňolome, Veľké nad Sráňami, Nad sosnami, Pod sosnami, Na kopci, Zadný jarok, Pod cestou, Priečky, Nad cintorínom, Pri rašelinisku, Oráčiny, Noviny, Nad záhradami, Nižné pri lúkach, Družstevné lúky, Vyšné lesy, Pod novolesnianskou cestou, Vysoké medze, Pod Tatranskou Lomnicou, Mlynický lesík, Vyšná oráčina, Oráčiny, Pod cestou, Pri trigonometrickom bode, Pod dedinou, Za stodolami, Rovne pri moste, Hýban, Pri sýpke, Mokré pole, Široké pod cestou, Pod stenou, Nad studeným potokom ku Mlynici, Stredná oračina, Úhory, Pri lúkach, Zadné veľké, Pri brezinkách, Nad dedinou, Zadné oráčiny, Nad kúpeľmi, Pri kríži, Dlhé pole, Starý laz, Esterovo pole, Pastvisko, Rovné, Nad mostom, Nad cigánmi, Zimná strana, Nad dedinou, Zlatý vrch, Od Toporskej hranice, Druhá studnička, Hladké lúky, Zlaté pole

Miesto, Popradská kotlina:, 7 z 14

Pri družstevnom dvore, Zlaté pole, Predná úboč, Podolinská dolina, Na vrchu, Zajačí vrch, Klin, Nad krížom, Sypký vrch, Prvá studnička, Nad cintorínom, Pri mlyne, Letisko, Pasterník, Lesík, Hanselgrud, Vyšné Podhájske, Za cintorínom, Lazy, Líščí vrch, Dlhé pole, Vysoký vrch, Šolcovo pole, Stredná roveň, Nad starým mlynom, Medzi cestami, Ku starému mlynu, Vyšné Rovne, Hlboké údolie, Váby, Za Popradom, Pred Marelou, Mokré lúky, Humbiarček, Vyše dediny, Veľké Záhumnia, Nová roveň, Toporčík, Potok Halsengrud, Piesiská, Panské Kamence, Dielnice, Sekera, Kamenný prútik, Pod silážnymi jamami, Mlynčiansky lesík, Panské záhrady, Za močiarom ku Popradu, Humbiarg, Záhumnia, Heja, Mitlibarg, Strelnica, Uhlisko, Mlynčianske pasienky, Pod medzou, Pri rekreačnom stredisku, Za Humbiargom, Kubanov kút, Pod Vojňanskou horou

Miesto, Popradská kotlina:, 8 z 14

Pri novom dvore, Červený obraz, Pod šibenicami, Hanzlovo, Predné Vysoké, Brehy, Nad krížom, Melé pole, Dolina, Zadná úboč, Artáky, Barniegy, Kapustnice, konfalova lúka, Pustá, Nižnie losy, Vyše dediny, Na zadný dub, Kráľovská cesta, Pri Mlynčekoch, Hole, Za školou, Za dedinou, Dolinky, Hon, Hraničné pole, Pod lesom, Pri Mlynčianskych pasienkoch, Na Slovenskej ceste, Na žľabinu, Vysoké medze, Vrch poľa, Trešňe, Pod nižnou medzou, Pri Bielej vode, Michalské pole, Zadný lesík, Za Jeruzalemským vrchom, Velšíky, Nižné Poprady, Vyšné lúky, Družstevné pasienky, Mlynská cesta, Suché lúky, Pod švábovskú úboč, Kamenec, Zadný pastovník, Nad cestou, Pod jedľami, Zadné vysoké, Kyslé lúky, Na vrchu, Nad mlynom, Brezy, Za Bielou vodou, Kapustnice, Stredná cesta, Zemiačniska, Vyšnie losy, Lúky pod Dlhým lesom

Miesto, Popradská kotlina:, 9 z 14

Stredný hon, Tvarožňanský kút, Nad dubom, Na rovni, Pri Poprade, Pri Ľubickom chotári, Sedlo, Medzi mostami, Belňa, Pod krížom, Za kopcom, Krátka púť, Čierne pole, Barvínek, Pri kyslej vode, Na medzi, Pri Poprade, Chotárska dolka, Pásy, Krúžok, Pod traťou, Mokré lúky, Pri farme, Veľké terče, Kamenec, Podlesie, Pod cestou, Vyšné Velše, Nad dedinou, Na mlyniska, Nad studienkou, Nad stanicou, Pod rezervoárom, Medze, Do vyšného potoka, Liščie diery, Bramencova, Nad Pasternikom, Mlynská cesta, Pod kopcom, Mokriny, Čierne pole, Pod Stráňskou cestou, Nad záhradami, Nad hradom, Kapustnice, Richtárska dolina, Nad vysokou medzou, Pri Slavkovskej ceste, Mokré lúky, Hradný vrch, Pod kanálom, Predné terče, Široký pás, Predná hoľa, Kapustnice, Kôpky, Hágy, Bušovské pole, Za jesenným jarkom

Miesto, Popradská kotlina:, 10 z 14

Stražanská cesta, Breziny, Stredné hony, Pod vojenskou horou, Dlhý hon, Rovňa, Za jarkom, Kolkava, U môstku pri Rakúsoch, Vaisnuber, Vysoká medza, Malické pole, Nad dedinou, Kalvinov kút, Pod dedinou, Pod poľanou, Strašidlo, Dlhý hon, Za sypaň, Hrubý les, Kamenec, Pri osade, Mládky, Pod krčmou, Za tehelňou, Dlhé pole, Vlkovský chodník, Pri Žakovciach, Nad traťou, Pod horou, Rovnianske luky, Dlhé pole, Albertová, Krivá dolinka, Na Hraničnom, Pusté pole, Hliník, Nižné Velše, Pod vrchnú púť, Hágy, Dlhé hony, Za lúkou, Kruhy, Šibenica, Levkovský chodník, Pásy, Lesný vrch, Za cintorínom, Cigánsky chodník, Psí chrbát, Mydlo, Uhlisko, Zimná úboč, Pusté pole, Pod Stráňanskou cestou, Nad žľaby, Predráry, Tichý kút, Hlboká dolina, Nový dvor

Miesto, Popradská kotlina:, 11 z 14

Pustatina, Kamenec, Pod výhonom, Zadné kliny, Plašná, Brehy, Skalka, Pod mokrymi krikmi, Ľubický chodník, Vysoké nad dedinou, Kapustnice, Pri rezervoári, Predná huba, Pod hruškou, Ditrich, Rovienky vyše dediny, Zadný les, Pasternik, Pri cintorine, Kruhy a Iberšáry, Dlhý les, Medzi vodami, Veľká lúka, Kotol, Pri ihlanovskej ceste, Stredné pole, Pod olšinkami, Zhnité pole, Pod lesom, Cez dolku, Pri Slavkovskom potoku, Červeník, Stredné pole, Za dedinou, Dvorské pole, Za dvorom, Gendreje, Zadná hora, Lomnický jarok, Vysoká hora, Klín, Vlčia jama, Kamenáreň, Pri Stráňanskom chotári, Ku Huncovciam pod cestou, Kúty, Hlinik, Nad kyslou vodou, Nad kížom, Predné kliny, Obecný mlyn, Farské pole, Kotlík, Pod hôrkou, Ku Strážam, Dolinky, Pri Matejovciach, Nad kostolom, Vyšné Poprady, Medzi lesmi

Miesto, Popradská kotlina:, 12 z 14

Pod lesom, Pri kopanej ceste, Veľké briežky, Roveň, Pri výborňanskom mlyne, Nižné lúky, Za Heldakom, Male pole, Svah nad Popradom, Vlčia jama, Kamenná dolina, Zadná hoľa, Nad Strážskou cestou, Rovné, Hradisko, Peklo, Kovaľová, Suchá hora, Kopec, Veľké Lúky, Pod Lotkou, Na burg, Zhnité lúky, Rázcestie, Nad cintorinom, Pri ihrisku, Niže mlyna, Pri žľabe, Železničná trať, Na roveň, Predné lesy, Hlinisko, Za vrchom, Pod mlynskym chodnikom, Pri novom jarku, Lesný chrbát, Kozí krk, Cez harb, Polska cesta, Blažov svah, Malé pole, Okolo lesa, Dlhé lúky, Za horou, Noviny, Pri sosne, Nad cintorínom, Hliník, Ostrý vrch, Okolo Čierneho potoka, Pod lesikom, Predná hora, Vysoká medza, Medzi jarkami, Zadky, Na baňu, Zadne lesy, Rovinky, Pasienky pri Belskom, Za jasenným jarkom

Miesto, Popradská kotlina:, 13 z 14

Ľubický chodník, Pod dubom, Ku Huncovciam nad cestou, Zadné pole, Na česlicu, Rozhľadňa, Pod Štôlou, Koniec hory, Za stodolami, Kapustnice pri rezervári, Veľké pole, Tajchy, Pod Kýčerou, Hlavisko, Nad mlynskym chodnikom, Nad Ďurkotovým krížom, Stredné lúky, Zvonárka, Za Kapustnicami, Do kotla, Košariská, Pri chodníku, Nad rampou, Blech, Pod lesom, Verty, Matejovce, Kapustnice, Pod vodárňou, Pod cestou k polesiu, Kopy, Stredné terče, Ku Teplickému jarku, Nad cestou k polesiu, Pri sosne, Pod lesom, Pri Busovskom, Plošte, Pod za pašt, Vápenička, Lány, Niševci, Dlhšina, Smuhy, Na Kôpky, Žabince, Piercok, Za vrch, Ostrý hrb, Divadlo, Zadné lúky, Zadné hrbky, Krahulec, Percok, Lisec, Husí vrch, Vyšná Šuňava, Cez chodník, Niže dediny, Na kút

Miesto, Popradská kotlina:, 14 z 14

Na žompy, Pod percok, Šesťdesiat artákov, Pri Bednárovom kúte, Pri Teplickom jarku, Pri Čiernom Váhu, Valterová, Zapačna, Jablonka, Dudniská, Kopanice, Nad brusom, Do dubrav, Za studňou, Štufy, Mláky, Pri vodárni, Pod Piercokom, Škvierčiny, Jamy, Za chotárnu, Košariská, Veľký Šum, Nad líščie diery, Jedliny, Do hajika, Kopane, Predné hŕbky, Čelo, Brušničnia, Nižné zadné hŕbky, Makoviská, Červenice, Závraty, Noviny, Stavec, Štôlsky les, Medzi skalami, Hony, Proti mlynu, Pri Rakúskej ceste

Podobné, Popradská kotlina:

1193x turistika, 821x miesto, 115x orientačný bod, 99x turistické informácie, 44x orientačná mapa, 38x prístrešok, altánok, 20x strom, 14x poľovnícky posed, 10x studňa, 8x ohnisko, 8x chranený strom, 8x miesto na piknik, 6x atrakcia, 1x ZOO, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Popradská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://popradska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.