Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » Popradská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Popradská kotlina

Miesto v Popradská kotlina

V Popradská kotlina sa nachádza 822 kusov miesto.

Miesto, Popradská kotlina:, 1 z 14

Erlchen, Tatranská kotlina, Pod lesom, Lesovňa Danielov dom, Krivé hony, Komposesorátny les, Pred hostincom, Okresná správa ciest, Zavalisko, Machalovce, Mokré lúky, Biely kameň, Záhrady, Pri železničnom moste, Kapustnice, Pod slavkovským jarkom, Pekná Vyhliadka, Niže vsi, Jakubkova lúka, Horná lípa, Lesna cesta, Za ihriskom, Kišovce, Primovce, Pod ošipárňou, Panské záhumnia, Pod skalku, Kejda, rómska osada, Malé záhumnia, Nový dvor, Kamenný vrch, Pieskovisko, Holý vrch, Zemičky, Blažov, Romska Osada, Za Bieloncikom, Pri stanici, Pniaky, Pri Poprade, Malý klin, Úboč, Malé briežky, Nižné záhrady, Nižná Šuňava, Pri Vagónke, Zlatné, Košarisko, Pod hájkom, Kamenec, Hrb, Pod kríkmi, Sosna, Jazierka, Pod cestou, Rovná Krajina, Čierna dolinka, Kyslá polana, Mlaky

Miesto, Popradská kotlina:, 2 z 14

Fľak, U veľké jedle, Stadlisko, Veľký fľak, Horárňa, Beim Böcken, U zlaté jámy, Krayov košiar, Na vrchu Štvrtského, Folvarský lesík, Baňská studna, Hoderswäldchen, Vysoké bažičky, Les nad Žlebamy, Stredná cesta, Obecný les, Pod zlodejským chodníkom, Biela voda, Dolný pekný lesík, Nad Slavkovským járkom, Vyšný les, Okolo stodoliska, Kotly, GrosserKuhleger, Nad Peknou vyhliadkou, V hlbokom kotle, Hundzbarg, Pri horárni, Hájenka Žákovská, Veľký krížny kopec, Poš, Široký kopec, Horný pekný les, Pod táborom, Pekný lesík, Záhrady, Nižný les, Žiakovská poľana, Lesné baráky, Na tmavom kameni, Nad suchým ležoviskom, Rovné, Malinky, Pálenica, Košariská, Spálený les, Nad cigáňmi, Nad napájadlami, Nad Folvarskými járky, Jakubkova lúka, Busch, Dlhá lúka, Na Sokolích horách, Lípa, Pod Hrebienkom, Veľký les, Hájovňa, Na pasienku, Zadné kamence, Predné kamence

Miesto, Popradská kotlina:, 3 z 14

Pod stránkou, Liščie diery, Na vrchu, Pri veľkom krížnom kopci, Vyšné povrazy, Bogrozka, Slavkovské plieska, Za stranou, Hlusek, Veľký jazyk, Maličké, Baralovec, Nižné povrazy, Nad Jánovcami, Plantáž, Vába nad Humbierkom, Zadný dupec, Päť prameňov, Nižné krivé, Vyšné krivé, Diery, Od horského vrchu, Kratiny, Ostrá hora, Do kotliska, Roveň, Kotlisko, Dlhý les, Na tlohy, Žľaby, Dieliky, Rígeĺ, Cez hrb stredné, Čenčice, Strážske, Lochy, Spalenisko, Pekman, Cez hrb vyšné, Cez hrb nižné, Dubina, V klíne, Kamenný lom, Pod chrasťou, Limbovec, Pod Hradiskom, Popletené, Chrasť, Tlohy, Pod tlohy predné, Úboč, Pod tlohy stredné, Nad žľaby vyšné, Cez dolku, Kozia skala, Predný dupec, Koncom do jablonky, Štós úboč, Mraznica, Pod tlohy zadné

Miesto, Popradská kotlina:, 4 z 14

Kliníky, Podhrazd, Hromadná dolina, Líščie diery, Suchý vrch, Nad brehom, Nad studienkou, Pod povrazy, Gerlachovská hora, Koncom do jarku, Smulisko, Jablonov, Roveň, Špičná chrasť, Kraviarská, Sokolie, Za lúčky, Zásuvky, Bogrožka, Malý Šum, Pri kláštorskom, Na Myšiu hôrku, Pod hajské, Pri čenčickom kostolíku, Cez lúčky, Hlboká dolka, Pod stĺpom, Prostredný vrch, Pod úbočou, Šibeničná hora, Kyjaň, Za humnami, Cez lúčky, Ku šmýkancu, Burimborka, Vlčia jama, Mokriny, Krátke výhony, Pasterník, Rovne, Štvrtský lesík, Za kostolom, Knižné, Hranovnická dubina, Dlhé výhony, Družstevné pole, H gy, Pod hor rňou, Šv bova, Vyšné pole, Zadná hora, Predná hora, Ležisko, osada Visová, Medzi horami, Hornád, Dlhé pole, Losisky, Kúty, Pod Magurou

Miesto, Popradská kotlina:, 5 z 14

Za dedinou, Nižné pole, Pri studenom potoku, Malé pole, Pri starolesnianskej dolinke, Dolina pod školským, Na pastve, Nad pivnicou, Pod novou cestou, Pri tehelni, Na rovni, Pekielko, Za kamenným potokom, Mokré pole, Za Popradom, Lomnické pole, Pri Huncovskom lesíku, Krivá medza, Za kyslou vodou, Nad kostolom, Nad rolníckou školou, Medzi cestami, Nad tehelňou, Pri cintoríne, Kamence, Na doline, Ugovské, Priečky, Za mlynom, Na záhradách, Nad záhradami, Pod sosnami, Medzi lesmi, Vysoká medza, Starolesnianska dolinka, Nad Strážankou, Lesík, Nižné trnie, Nad cestou, Nad poľom, Bystrý vrch, Zadný jarok, Medzi vodami, Od Bušovského, Zadná dolina, Nad cintorínom, Veľké lúky, Oráčiny, Stredný vrch, Na kopci, Od Ihlanovej, Ku Tatranskej Lomnici, Pod Matejovským lesom, Stredná dolina, Osiky, Pod Vysokým lesom, Zákruta, Košariská, Kadlubek, Veľké nad Sráňami

Miesto, Popradská kotlina:, 6 z 14

Od Lomnického, Mláky, Nad Rovňami, Pri kameňolome, Nad sosnami, Stredné mláky, Noviny, Pri rašelinisku, Stredný jarok, Dolinka, Zadný kút, Pod cestou, Za plotmi, Rysia pasienka, Pri cintoríne, Nad družstevným dvorom, Černica, Stredné nad Stráňami, Vyšné lesy, Mlynický lesík, Pod stenou, Mokré pole, Zadné veľké, Družstevné lúky, Nad studeným potokom ku Mlynici, Široké pod cestou, Pri brezinkách, Pod Tatranskou Lomnicou, Stredná oračina, Pri trigonometrickom bode, Pod dedinou, Vyšná oráčina, Pri sýpke, Pri kríži, Za stodolami, Pod novolesnianskou cestou, Pod cestou, Úhory, Nižné pri lúkach, Vysoké medze, Zadné oráčiny, Nad kúpeľmi, Rovne pri moste, Pri lúkach, Oráčiny, Nad dedinou, Hýban, Zlaté pole, Prvá studnička, Pri mlyne, Sypký vrch, Esterovo pole, Starý laz, Nad cintorínom, Rovné, Pri družstevnom dvore, Klin, Vysoký vrch, Zimná strana, Nad dedinou

Miesto, Popradská kotlina:, 7 z 14

Druhá studnička, Letisko, Vyšné Podhájske, Na vrchu, Šolcovo pole, Zlatý vrch, Od Toporskej hranice, Medzi cestami, Dlhé pole, Lazy, Hladké lúky, Hanselgrud, Nad mostom, Podolinská dolina, Vyšné Rovne, Nad starým mlynom, Nad krížom, Zlaté pole, Pasterník, Pastvisko, Dlhé pole, Stredná roveň, Lesík, Nad cigánmi, Za cintorínom, Líščí vrch, Ku starému mlynu, Zajačí vrch, Predná úboč, Pod šibenicami, konfalova lúka, Humbiarček, Toporčík, Pod medzou, Za močiarom ku Popradu, Hlboké údolie, Uhlisko, Za Popradom, Pod Vojňanskou horou, Záhumnia, Panské záhrady, Nová roveň, Mlynčianske pasienky, Predné Vysoké, Artáky, Dolina, Potok Halsengrud, Dielnice, Hanzlovo, Brehy, Váby, Nad krížom, Mlynčiansky lesík, Humbiarg, Vyše dediny, Melé pole, Pod silážnymi jamami, Piesiská, Sekera, Veľké Záhumnia

Miesto, Popradská kotlina:, 8 z 14

Pri novom dvore, Pred Marelou, Kubanov kút, Mitlibarg, Kamenný prútik, Kapustnice, Červený obraz, Panské Kamence, Za Humbiargom, Mokré lúky, Heja, Strelnica, Barniegy, Pustá, Pri rekreačnom stredisku, Zadná úboč, Belňa, Ditrich, Pod kopcom, Velšíky, Brezy, Červeník, Dolinky, Kapustnice, Vyšné lúky, Kamenec, Kotol, Nad Pasternikom, Vysoké medze, Brehy, Za školou, Na medzi, Skalka, Pod Stráňanskou cestou, Lúky pod Dlhým lesom, Plašná, Bramencova, Liščie diery, Rovnianske luky, Pri Mlynčianskych pasienkoch, Predná huba, Stredný hon, Pod dedinou, Pod jedľami, Predná hoľa, Za lúkou, Nad mlynom, Ľubický chodník, Medzi vodami, Uhlisko, Predráry, Mlynská cesta, Stražanská cesta, Za dedinou, Pod vrchnú púť, Sedlo, Nižné Poprady, Richtárska dolina, Vysoké nad dedinou, Zhnité pole

Miesto, Popradská kotlina:, 9 z 14

Na zadný dub, Pri kyslej vode, Lesný vrch, Hole, Na vrchu, Za Bielou vodou, Pustatina, Na Hraničnom, Hágy, Pod Stráňskou cestou, Kamenec, Hraničné pole, Vaisnuber, Pri ihlanovskej ceste, Pod hruškou, Medze, Pod výhonom, Pri Bielej vode, Mokriny, Pri rezervoári, Pod traťou, Vyše dediny, Za jesenným jarkom, Nad žľaby, Rovňa, Stredné pole, Hliník, Pásy, Pasternik, Zadné vysoké, Pod krížom, Pod kanálom, Podlesie, Krúžok, Hon, Pri Slavkovskej ceste, Cez dolku, U môstku pri Rakúsoch, Pri osade, Vlkovský chodník, Kamenec, Pri Ľubickom chotári, Medzi mostami, Stredné pole, Stredná cesta, Vyšnie losy, Pri Mlynčekoch, Zimná úboč, Na žľabinu, Pod horou, Pod lesom, Do vyšného potoka, Trešňe, Veľká lúka, Bušovské pole, Na rovni, Za jarkom, Dlhý hon, Nižnie losy, Mydlo

Miesto, Popradská kotlina:, 10 z 14

Pod vojenskou horou, Michalské pole, Hrubý les, Za sypaň, Pusté pole, Pod mokrymi krikmi, Za tehelňou, Dlhý hon, Kruhy, Na Slovenskej ceste, Kráľovská cesta, Mládky, Nad záhradami, Pri Poprade, Pri Poprade, Kolkava, Krivá dolinka, Hágy, Nad vysokou medzou, Pod cestou, Breziny, Nový dvor, Pod krčmou, Zemiačniska, Pod lesom, Tichý kút, Za kopcom, Kruhy a Iberšáry, Kyslé lúky, Pri Žakovciach, Družstevné pasienky, Zadný lesík, Krátka púť, Za Jeruzalemským vrchom, Nad hradom, Strašidlo, Za cintorínom, Hlboká dolina, Pod poľanou, Tvarožňanský kút, Zadný pastovník, Dlhé pole, Čierne pole, Suché lúky, Kalvinov kút, Levkovský chodník, Nad dedinou, Dlhé pole, Kôpky, Pusté pole, Stredné hony, Šibenica, Za dedinou, Pod olšinkami, Dlhý les, Kapustnice, Nad cestou, Zadné kliny, Nad studienkou, Nižné Velše

Miesto, Popradská kotlina:, 11 z 14

Kapustnice, Pásy, Mokré lúky, Pri farme, Veľké terče, Zadný les, Kamenec, Pod švábovskú úboč, Kapustnice, Čierne pole, Nad stanicou, Nad dedinou, Pri Slavkovskom potoku, Rovienky vyše dediny, Na mlyniska, Mlynská cesta, Malické pole, Cigánsky chodník, Dlhé hony, Albertová, Predné terče, Vrch poľa, Chotárska dolka, Nad dubom, Vysoká medza, Pod nižnou medzou, Hradný vrch, Nad traťou, Vyšné Velše, Široký pás, Mokré lúky, Pri cintorine, Pod rezervoárom, Barvínek, Psí chrbát, Nad kostolom, Okolo lesa, Na burg, Hlinisko, Nad cintorínom, Dvorské pole, Zadná hora, Lesný chrbát, Noviny, Rázcestie, Predná hora, Pasienky pri Belskom, Nad cintorinom, Hlinik, Vysoká medza, Kamenáreň, Za stodolami, Lomnický jarok, Za jasenným jarkom, Pod Lotkou, Železničná trať, Pri novom jarku, Za dvorom, Pri ihrisku, Kozí krk

Miesto, Popradská kotlina:, 12 z 14

Predné kliny, Predné lesy, Pod lesikom, Pod lesom, Dlhé lúky, Na roveň, Zadne lesy, Ku Huncovciam pod cestou, Klín, Medzi jarkami, Zadky, Za horou, Pod hôrkou, Farské pole, Kovaľová, Hradisko, Pod Štôlou, Polska cesta, Gendreje, Za Heldakom, Zadná hoľa, Nad kyslou vodou, Zadné pole, Ku Strážam, Na česlicu, Obecný mlyn, Veľké Lúky, Rovinky, Pri výborňanskom mlyne, Ľubický chodník, Koniec hory, Pri Stráňanskom chotári, Vlčia jama, Vlčia jama, Pod dubom, Pri žľabe, Zhnité lúky, Suchá hora, Nad Strážskou cestou, Kúty, Vyšné Poprady, Nad kížom, Na baňu, Pri Matejovciach, Male pole, Kopec, Nižné lúky, Blažov svah, Ostrý vrch, Rozhľadňa, Svah nad Popradom, Za vrchom, Dolinky, Veľké briežky, Malé pole, Roveň, Pri sosne, Okolo Čierneho potoka, Pod mlynskym chodnikom, Kotlík

Miesto, Popradská kotlina:, 13 z 14

Hliník, Rovné, Medzi lesmi, Niže mlyna, Kamenná dolina, Peklo, Ku Huncovciam nad cestou, Cez harb, Pri kopanej ceste, Vysoká hora, Kapustnice, Nad Ďurkotovým krížom, Pod lesom, Verty, Blech, Nad mlynskym chodnikom, Pod Kýčerou, Do kotla, Stredné lúky, Veľké pole, Matejovce, Pod vodárňou, Stredné terče, Kapustnice pri rezervári, Za Kapustnicami, Nad rampou, Pri Busovskom, Zvonárka, Hlavisko, Pod cestou k polesiu, Pod lesom, Ku Teplickému jarku, Pri chodníku, Košariská, Pri sosne, Nad cestou k polesiu, Kopy, Tajchy, Štufy, Pri Teplickom jarku, Na Kôpky, Zadné hrbky, Dudniská, Jablonka, Ostrý hrb, Cez chodník, Nad brusom, Pri Čiernom Váhu, Valterová, Plošte, Vyšná Šuňava, Na žompy, Žabince, Vápenička, Za studňou, Niševci, Do dubrav, Pri vodárni, Krahulec, Smuhy

Miesto, Popradská kotlina:, 14 z 14

Mláky, Divadlo, Niže dediny, Za vrch, Pod percok, Zadné lúky, Šesťdesiat artákov, Piercok, Percok, Dlhšina, Lisec, Husí vrch, Pri Bednárovom kúte, Na kút, Lány, Kopanice, Pod za pašt, Zapačna, Závraty, Predné hŕbky, Pod Piercokom, Čelo, Košariská, Veľký Šum, Noviny, Jamy, Do hajika, Makoviská, Červenice, Škvierčiny, Jedliny, Štôlsky les, Nad líščie diery, Kopane, Brušničnia, Nižné zadné hŕbky, Stavec, Za chotárnu, Hony, Proti mlynu, Medzi skalami, Pri Rakúskej ceste

Podobné, Popradská kotlina:

1199x turistika, 822x miesto, 115x orientačný bod, 100x turistické informácie, 44x orientačná mapa, 38x prístrešok, altánok, 24x strom, 14x poľovnícky posed, 10x studňa, 8x ohnisko, 8x chranený strom, 8x miesto na piknik, 6x atrakcia, 1x ZOO, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Popradská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://popradska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.