Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » Popradská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Popradská kotlina

Miesto v Popradská kotlina

V Popradská kotlina sa nachádza 810 kusov miesto.

Miesto, Popradská kotlina:, 1 z 14

Lesovňa Danielov dom, Erlchen, Tatranská kotlina, Pod lesom, Krivé hony, Komposesorátny les, Pred hostincom, Okresná správa ciest, Machalovce, Zavalisko, Mokré lúky, Biely kameň, Záhrady, Kapustnice, Pekná Vyhliadka, Pod slavkovským jarkom, Pri železničnom moste, Horná lípa, Niže vsi, Jakubkova lúka, Lesna cesta, Kišovce, Primovce, Za ihriskom, Pod ošipárňou, Malé záhumnia, rómska osada, Panské záhumnia, Pod skalku, Kejda, Nový dvor, Kamenný vrch, Pieskovisko, Zemičky, Za Bieloncikom, Romska Osada, Blažov, Pri stanici, Hlboká dolka, Pniaky, Pri Poprade, Malý klin, Úboč, Malé briežky, Nižné záhrady, Nižná Šuňava, Pri Vagónke, Kamenec, Košarisko, Pod kríkmi, Hrb, Zlatné, Pod hájkom, Pod cestou, Jazierka, Folvarský lesík, Mlaky, Horárňa, Stredná cesta, Baňská studna

Miesto, Popradská kotlina:, 2 z 14

Les nad Žlebamy, Krayov košiar, Kyslá polana, Čierna dolinka, Kotly, GrosserKuhleger, Vyšný les, Na vrchu Štvrtského, Dolný pekný lesík, Stadlisko, Biela voda, Rovná Krajina, U veľké jedle, Hoderswäldchen, Beim Böcken, Vysoké bažičky, Pod zlodejským chodníkom, Okolo stodoliska, U zlaté jámy, Nad Slavkovským járkom, Fľak, Veľký fľak, Obecný les, Jakubkova lúka, Dlhá lúka, Malinky, Poš, Široký kopec, Záhrady, V hlbokom kotle, Busch, Pod táborom, Lesné baráky, Veľký les, Košariská, Pod Hrebienkom, Na Sokolích horách, Žiakovská poľana, Nad Folvarskými járky, Nad Peknou vyhliadkou, Spálený les, Pálenica, Pekný lesík, Nad cigáňmi, Nad napájadlami, Na pasienku, Hundzbarg, Hájovňa, Pri horárni, Rovné, Na tmavom kameni, Veľký krížny kopec, Nižný les, Lípa, Horný pekný les, Nad suchým ležoviskom, Hájenka Žákovská, Pod Hradiskom, Vyšné povrazy, Na vrchu

Miesto, Popradská kotlina:, 3 z 14

Tlohy, Pod tlohy stredné, Limbovec, Mraznica, Strážske, Kamenný lom, Vába nad Humbierkom, Čenčice, Zadné kamence, Hlusek, Vyšné krivé, Roveň, Do kotliska, Liščie diery, Predný dupec, Cez dolku, Nad Jánovcami, Kotlisko, Kratiny, Dieliky, Dlhý les, Pri veľkom krížnom kopci, Cez hrb stredné, Rígeĺ, Zadný dupec, Baralovec, Dubina, Predné kamence, Popletené, Bogrozka, Cez hrb vyšné, Slavkovské plieska, Ostrá hora, Kozia skala, Kliníky, Maličké, Chrasť, Lochy, Úboč, Pod stránkou, Koncom do jablonky, V klíne, Cez hrb nižné, Veľký jazyk, Na tlohy, Plantáž, Pekman, Žľaby, Diery, Nad žľaby vyšné, Pod chrasťou, Päť prameňov, Pod tlohy zadné, Nižné povrazy, Pod tlohy predné, Od horského vrchu, Nižné krivé, Spalenisko, Za stranou, Štós úboč

Miesto, Popradská kotlina:, 4 z 14

Gerlachovská hora, Pod povrazy, Zásuvky, Jablonov, Sokolie, Smulisko, Bogrožka, Podhrazd, Nad studienkou, Za lúčky, Hromadná dolina, Roveň, Nad brehom, Kraviarská, Špičná chrasť, Koncom do jarku, Líščie diery, Malý Šum, Na Myšiu hôrku, Kyjaň, Pri kláštorskom, Pod úbočou, Pod stĺpom, Šibeničná hora, Cez lúčky, Pod hajské, Burimborka, Prostredný vrch, Za humnami, Cez lúčky, Pri čenčickom kostolíku, Ku šmýkancu, Krátke výhony, Šv bova, Predná hora, H gy, Pasterník, Rovne, Pod Magurou, Pod hor rňou, Medzi horami, Zadná hora, Družstevné pole, Losisky, Hornád, Hranovnická dubina, Za kostolom, Štvrtský lesík, Za dedinou, Ležisko, Kúty, Knižné, Mokriny, Dlhé výhony, Vyšné pole, osada Visová, Vlčia jama, Dlhé pole, Na doline, Na pastve

Miesto, Popradská kotlina:, 5 z 14

Pekielko, Za kyslou vodou, Za Popradom, Nad tehelňou, Pri Huncovskom lesíku, Za kamenným potokom, Nad rolníckou školou, Ugovské, Krivá medza, Nižné pole, Pri tehelni, Kamence, Dolina pod školským, Malé pole, Pri studenom potoku, Pod novou cestou, Pri cintoríne, Na rovni, Medzi cestami, Lomnické pole, Nad kostolom, Pri starolesnianskej dolinke, Nad pivnicou, Pod cestou, Veľké lúky, Nad sosnami, Osiky, Na záhradách, Starolesnianska dolinka, Stredný vrch, Vysoká medza, Za plotmi, Noviny, Pod sosnami, Medzi lesmi, Mláky, Pri rašelinisku, Stredné nad Stráňami, Košariská, Pri cintoríne, Nad poľom, Bystrý vrch, Priečky, Pri kameňolome, Oráčiny, Za mlynom, Dolinka, Nad družstevným dvorom, Kadlubek, Stredný jarok, Od Bušovského, Zadná dolina, Rysia pasienka, Nad cintorínom, Zadný jarok, Pod Vysokým lesom, Černica, Nad Rovňami, Pod Matejovským lesom, Od Lomnického

Miesto, Popradská kotlina:, 6 z 14

Nižné trnie, Veľké nad Sráňami, Od Ihlanovej, Zákruta, Stredná dolina, Na kopci, Medzi vodami, Lesík, Ku Tatranskej Lomnici, Nad cestou, Nad Strážankou, Stredné mláky, Zadný kút, Nad záhradami, Pri brezinkách, Pod novolesnianskou cestou, Pri kríži, Mlynický lesík, Pri trigonometrickom bode, Pod stenou, Vysoké medze, Nad dedinou, Zadné veľké, Vyšné lesy, Nižné pri lúkach, Oráčiny, Družstevné lúky, Pri lúkach, Stredná oračina, Rovne pri moste, Za stodolami, Nad studeným potokom ku Mlynici, Vyšná oráčina, Pri sýpke, Zadné oráčiny, Nad kúpeľmi, Pod cestou, Hýban, Široké pod cestou, Úhory, Pod Tatranskou Lomnicou, Pod dedinou, Nad cigánmi, Pastvisko, Pri mlyne, Druhá studnička, Hanselgrud, Prvá studnička, Nad mostom, Vyšné Podhájske, Pri družstevnom dvore, Od Toporskej hranice, Letisko, Nad dedinou, Nad cintorínom, Esterovo pole, Klin, Zajačí vrch, Predná úboč, Na vrchu

Miesto, Popradská kotlina:, 7 z 14

Ku starému mlynu, Stredná roveň, Podolinská dolina, Sypký vrch, Zlaté pole, Vyšné Rovne, Pasterník, Medzi cestami, Zlaté pole, Dlhé pole, Hladké lúky, Starý laz, Šolcovo pole, Nad krížom, Dlhé pole, Nad starým mlynom, Zimná strana, Za cintorínom, Líščí vrch, Rovné, Lazy, Piesiská, Kubanov kút, Mlynčiansky lesík, Za Popradom, Toporčík, Dielnice, Nová roveň, konfalova lúka, Kapustnice, Za močiarom ku Popradu, Humbiarg, Artáky, Pod šibenicami, Barniegy, Pred Marelou, Zadná úboč, Pri novom dvore, Červený obraz, Potok Halsengrud, Uhlisko, Heja, Predné Vysoké, Za Humbiargom, Kamenný prútik, Mlynčianske pasienky, Pod Vojňanskou horou, Humbiarček, Panské záhrady, Váby, Mokré lúky, Záhumnia, Dolina, Melé pole, Veľké Záhumnia, Pod medzou, Nad krížom, Panské Kamence, Mitlibarg, Strelnica

Miesto, Popradská kotlina:, 8 z 14

Pri rekreačnom stredisku, Sekera, Brehy, Vyše dediny, Pod silážnymi jamami, Hlboké údolie, Hanzlovo, Pustá, Mokré lúky, Čierne pole, Kamenec, Na Slovenskej ceste, Mydlo, Medzi vodami, Dolinky, Dlhé pole, Michalské pole, Nový dvor, Dlhý les, Rovňa, Hole, Pod krížom, Nižné Poprady, Za cintorínom, Mokré lúky, Plašná, Červeník, Uhlisko, Kamenec, Nad dubom, Kamenec, Pri Poprade, Nad dedinou, Na zadný dub, Pri kyslej vode, Nad záhradami, Malické pole, Kalvinov kút, Nad žľaby, Hradný vrch, Brehy, Za Bielou vodou, Nad vysokou medzou, Mokriny, Za sypaň, Pri Slavkovskej ceste, Pásy, Belňa, Za jesenným jarkom, Velšíky, Stredná cesta, Pod mokrymi krikmi, Strašidlo, Do vyšného potoka, Stredné pole, Nad mlynom, Hliník, Stredné pole, Pod kopcom, Nižnie losy

Miesto, Popradská kotlina:, 9 z 14

Vyšné lúky, Kôpky, Pod lesom, Dlhé pole, Pod jedľami, Chotárska dolka, Za Jeruzalemským vrchom, Podlesie, Nad traťou, Veľká lúka, Široký pás, Krivá dolinka, Pod rezervoárom, Pod krčmou, Pod kanálom, Predná huba, Breziny, Zadný lesík, Pod Stráňanskou cestou, Krúžok, Mlynská cesta, Trešňe, Liščie diery, Hágy, Pod hruškou, Pri Bielej vode, Hlboká dolina, Pod dedinou, Pod nižnou medzou, Nižné Velše, Pri Žakovciach, Za školou, Pasternik, Veľké terče, Zhnité pole, Čierne pole, Lesný vrch, Nad studienkou, Kyslé lúky, Kotol, Pri Ľubickom chotári, Medze, Pásy, Lúky pod Dlhým lesom, Suché lúky, Na rovni, Cez dolku, Za lúkou, Pusté pole, Za kopcom, Krátka púť, Nad cestou, Stredné hony, Barvínek, Pri rezervoári, Pri Mlynčianskych pasienkoch, Pustatina, Hrubý les, Dlhý hon, Na vrchu

Miesto, Popradská kotlina:, 10 z 14

Kruhy, Vlkovský chodník, Kamenec, Za jarkom, Pod horou, Pri Slavkovskom potoku, Tichý kút, Na medzi, Stražanská cesta, Dlhý hon, Tvarožňanský kút, Šibenica, Zemiačniska, Zadný pastovník, Rovienky vyše dediny, Brezy, Pod výhonom, Bramencova, Mlynská cesta, Pod švábovskú úboč, Zimná úboč, Zadné vysoké, Skalka, Predráry, Družstevné pasienky, Stredný hon, Vrch poľa, Pri Mlynčekoch, Pri osade, Nad Pasternikom, Kapustnice, Pod traťou, Na žľabinu, Nad stanicou, U môstku pri Rakúsoch, Hon, Kruhy a Iberšáry, Kapustnice, Vysoké medze, Vysoké nad dedinou, Pri Poprade, Mládky, Cigánsky chodník, Pod olšinkami, Rovnianske luky, Kráľovská cesta, Levkovský chodník, Predné terče, Albertová, Kapustnice, Ľubický chodník, Za tehelňou, Vaisnuber, Pod cestou, Vyšné Velše, Zadné kliny, Hágy, Kolkava, Pod poľanou, Ditrich

Miesto, Popradská kotlina:, 11 z 14

Vysoká medza, Pod vojenskou horou, Bušovské pole, Pod Stráňskou cestou, Richtárska dolina, Vyše dediny, Pri farme, Pod vrchnú púť, Vyšnie losy, Zadný les, Pri ihlanovskej ceste, Na Hraničnom, Dlhé hony, Nad hradom, Predná hoľa, Psí chrbát, Nad dedinou, Za dedinou, Pri cintorine, Pusté pole, Hraničné pole, Pod lesom, Sedlo, Na mlyniska, Medzi mostami, Kapustnice, Za dedinou, Medzi lesmi, Pri ihrisku, Vyšné Poprady, Pri Stráňanskom chotári, Nad kyslou vodou, Kovaľová, Vysoká hora, Medzi jarkami, Nad kížom, Nižné lúky, Ku Huncovciam pod cestou, Pod Lotkou, Za jasenným jarkom, Pri výborňanskom mlyne, Ľubický chodník, Kopec, Pasienky pri Belskom, Pri sosne, Zadky, Svah nad Popradom, Ostrý vrch, Koniec hory, Pod hôrkou, Klín, Na roveň, Vysoká medza, Roveň, Peklo, Suchá hora, Zadne lesy, Nad kostolom, Na baňu, Pri kopanej ceste

Miesto, Popradská kotlina:, 12 z 14

Nad cintorinom, Lesný chrbát, Hliník, Vlčia jama, Polska cesta, Pod mlynskym chodnikom, Dolinky, Kúty, Gendreje, Kotlík, Okolo Čierneho potoka, Kamenná dolina, Rázcestie, Obecný mlyn, Pod lesom, Pri Matejovciach, Lomnický jarok, Zadná hora, Rozhľadňa, Za dvorom, Pod Štôlou, Male pole, Nad Strážskou cestou, Pod dubom, Rovinky, Za Heldakom, Blažov svah, Kozí krk, Pod lesikom, Veľké Lúky, Pri žľabe, Veľké briežky, Zhnité lúky, Zadná hoľa, Nad cintorínom, Železničná trať, Farské pole, Dvorské pole, Za vrchom, Noviny, Dlhé lúky, Cez harb, Na česlicu, Kamenáreň, Za horou, Hradisko, Okolo lesa, Na burg, Vlčia jama, Ku Strážam, Hlinik, Hlinisko, Rovné, Ku Huncovciam nad cestou, Malé pole, Predné kliny, Niže mlyna, Predné lesy, Za stodolami, Pri novom jarku

Miesto, Popradská kotlina:, 13 z 14

Zadné pole, Stredné lúky, Do kotla, Ku Teplickému jarku, Pod cestou k polesiu, Za Kapustnicami, Pod lesom, Pri sosne, Pri Busovskom, Kopy, Kapustnice pri rezervári, Pod vodárňou, Košariská, Veľké pole, Hlavisko, Tajchy, Kapustnice, Nad mlynskym chodnikom, Nad cestou k polesiu, Verty, Nad rampou, Blech, Pod lesom, Stredné terče, Pod Kýčerou, Nad Ďurkotovým krížom, Matejovce, Pri chodníku, Pod percok, Lisec, Dudniská, Zadné lúky, Pod za pašt, Pri Teplickom jarku, Jablonka, Niševci, Divadlo, Plošte, Smuhy, Pri vodárni, Na kút, Valterová, Do dubrav, Percok, Mláky, Štufy, Pri Čiernom Váhu, Na žompy, Na Kôpky, Vyšná Šuňava, Vápenička, Zapačna, Nad brusom, Šesťdesiat artákov, Husí vrch, Za vrch, Žabince, Za studňou, Zadné hrbky, Kopanice

Miesto, Popradská kotlina:, 14 z 14

Pri Bednárovom kúte, Dlhšina, Lány, Cez chodník, Niže dediny, Veľký Šum, Kopane, Nižné zadné hŕbky, Pod Piercokom, Jamy, Za chotárnu, Čelo, Predné hŕbky, Stavec, Závraty, Jedliny, Makoviská, Noviny, Červenice, Štôlsky les, Brušničnia, Nad líščie diery, Košariská, Do hajika, Škvierčiny, Proti mlynu, Medzi skalami, Hony, Važecký kras, Pri Rakúskej ceste

Podobné, Popradská kotlina:

1194x turistika, 810x miesto, 114x orientačný bod, 100x turistické informácie, 44x orientačná mapa, 39x prístrešok, altánok, 30x strom, 14x poľovnícky posed, 10x studňa, 8x ohnisko, 8x chranený strom, 8x atrakcia, 7x miesto na piknik, 1x ZOO, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Popradská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://popradska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.