Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » Popradská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Popradská kotlina

Miesto v Popradská kotlina

V Popradská kotlina sa nachádza 809 kusov miesto.

Miesto, Popradská kotlina:, 1 z 14

Erlchen, Tatranská kotlina, Pod lesom, Lesovňa Danielov dom, Komposesorátny les, Krivé hony, Pred hostincom, Okresná správa ciest, Machalovce, Zavalisko, Mokré lúky, Biely kameň, Záhrady, Kapustnice, Pod slavkovským jarkom, Pri železničnom moste, Pekná Vyhliadka, Horná lípa, Jakubkova lúka, Niže vsi, Za ihriskom, Primovce, Lesna cesta, Kišovce, Pod ošipárňou, Kejda, Panské záhumnia, Pod skalku, rómska osada, Malé záhumnia, Nový dvor, Kamenný vrch, Pieskovisko, Zemičky, Blažov, Za Bieloncikom, Romska Osada, Pri stanici, Hlboká dolka, Pniaky, Pri Poprade, Malý klin, Úboč, Malé briežky, Nižná Šuňava, Nižné záhrady, Pri Vagónke, Hrb, Pod hájkom, Pod kríkmi, Košarisko, Zlatné, Kamenec, Jazierka, Pod cestou, Horárňa, Vyšný les, Folvarský lesík, Kotly, Pod zlodejským chodníkom

Miesto, Popradská kotlina:, 2 z 14

Okolo stodoliska, Beim Böcken, GrosserKuhleger, Hoderswäldchen, U veľké jedle, Krayov košiar, Fľak, U zlaté jámy, Stredná cesta, Kyslá polana, Stadlisko, Rovná Krajina, Baňská studna, Dolný pekný lesík, Mlaky, Vysoké bažičky, Veľký fľak, Les nad Žlebamy, Čierna dolinka, Biela voda, Obecný les, Nad Slavkovským járkom, Na vrchu Štvrtského, Pekný lesík, Rovné, Na tmavom kameni, Hundzbarg, Hájovňa, Malinky, Spálený les, Pálenica, Široký kopec, Nad napájadlami, Jakubkova lúka, Pod Hrebienkom, Dlhá lúka, Hájenka Žákovská, Záhrady, Pri horárni, Nad cigáňmi, Na pasienku, V hlbokom kotle, Pod táborom, Nad Peknou vyhliadkou, Lípa, Busch, Horný pekný les, Nad suchým ležoviskom, Veľký krížny kopec, Žiakovská poľana, Košariská, Poš, Na Sokolích horách, Lesné baráky, Nad Folvarskými járky, Nižný les, Veľký les, Pod Hradiskom, Čenčice, Lochy

Miesto, Popradská kotlina:, 3 z 14

Spalenisko, Rígeĺ, Nad žľaby vyšné, Dlhý les, Na vrchu, Veľký jazyk, Vyšné krivé, Do kotliska, Cez dolku, Za stranou, Nižné krivé, Bogrozka, Kozia skala, Dieliky, Pod tlohy zadné, Na tlohy, Od horského vrchu, Ostrá hora, Slavkovské plieska, Kratiny, Limbovec, Pod tlohy predné, Predný dupec, Kamenný lom, Kotlisko, Úboč, Maličké, Cez hrb stredné, Zadný dupec, Zadné kamence, Baralovec, Koncom do jablonky, Predné kamence, Tlohy, Pod chrasťou, Pekman, Pri veľkom krížnom kopci, Popletené, Dubina, Nad Jánovcami, Pod stránkou, Mraznica, Vyšné povrazy, Roveň, Žľaby, Cez hrb nižné, Nižné povrazy, Diery, Cez hrb vyšné, Vába nad Humbierkom, Kliníky, Štós úboč, Liščie diery, Päť prameňov, Chrasť, Pod tlohy stredné, V klíne, Strážske, Plantáž, Hlusek

Miesto, Popradská kotlina:, 4 z 14

Roveň, Sokolie, Koncom do jarku, Smulisko, Hromadná dolina, Zásuvky, Malý Šum, Nad brehom, Špičná chrasť, Pod povrazy, Podhrazd, Jablonov, Líščie diery, Gerlachovská hora, Kraviarská, Nad studienkou, Za lúčky, Bogrožka, Burimborka, Ku šmýkancu, Pri kláštorskom, Pri čenčickom kostolíku, Šibeničná hora, Cez lúčky, Za humnami, Pod stĺpom, Kyjaň, Pod hajské, Pod úbočou, Prostredný vrch, Na Myšiu hôrku, Cez lúčky, Pod Magurou, Za dedinou, Dlhé pole, Dlhé výhony, Kúty, Mokriny, Vlčia jama, osada Visová, Družstevné pole, Hornád, Pasterník, Krátke výhony, Medzi horami, Štvrtský lesík, Šv bova, Zadná hora, Rovne, Hranovnická dubina, H gy, Vyšné pole, Knižné, Pod hor rňou, Ležisko, Predná hora, Za kostolom, Losisky, Za Popradom, Nad tehelňou

Miesto, Popradská kotlina:, 5 z 14

Malé pole, Na doline, Pri studenom potoku, Pri starolesnianskej dolinke, Dolina pod školským, Medzi cestami, Nižné pole, Pri Huncovskom lesíku, Kamence, Nad pivnicou, Pri tehelni, Za kamenným potokom, Na pastve, Nad kostolom, Krivá medza, Za kyslou vodou, Ugovské, Nad rolníckou školou, Na rovni, Lomnické pole, Pekielko, Pod novou cestou, Pri cintoríne, Za plotmi, Za mlynom, Oráčiny, Stredná dolina, Nad sosnami, Stredné mláky, Na kopci, Zadný jarok, Medzi lesmi, Vysoká medza, Nižné trnie, Veľké nad Sráňami, Lesík, Stredný jarok, Nad poľom, Zadná dolina, Zákruta, Černica, Od Lomnického, Stredný vrch, Nad cintorínom, Mláky, Osiky, Nad Rovňami, Pod Matejovským lesom, Pri rašelinisku, Nad záhradami, Medzi vodami, Dolinka, Pri cintoríne, Noviny, Kadlubek, Rysia pasienka, Košariská, Priečky, Na záhradách, Nad družstevným dvorom

Miesto, Popradská kotlina:, 6 z 14

Pod cestou, Starolesnianska dolinka, Veľké lúky, Od Bušovského, Stredné nad Stráňami, Nad cestou, Pod Vysokým lesom, Od Ihlanovej, Pri kameňolome, Bystrý vrch, Nad Strážankou, Pod sosnami, Ku Tatranskej Lomnici, Zadný kút, Mlynický lesík, Pri sýpke, Pri kríži, Pri lúkach, Pod cestou, Pod Tatranskou Lomnicou, Hýban, Úhory, Oráčiny, Nad kúpeľmi, Družstevné lúky, Nad dedinou, Stredná oračina, Za stodolami, Zadné oráčiny, Nad studeným potokom ku Mlynici, Vyšná oráčina, Pri brezinkách, Rovne pri moste, Pod dedinou, Zadné veľké, Pod stenou, Nižné pri lúkach, Široké pod cestou, Vysoké medze, Pri trigonometrickom bode, Pod novolesnianskou cestou, Vyšné lesy, Stredná roveň, Pasterník, Rovné, Za cintorínom, Pri mlyne, Nad krížom, Pastvisko, Dlhé pole, Zajačí vrch, Vyšné Podhájske, Vyšné Rovne, Na vrchu, Medzi cestami, Nad cintorínom, Podolinská dolina, Zlaté pole, Nad mostom, Letisko

Miesto, Popradská kotlina:, 7 z 14

Zimná strana, Hladké lúky, Šolcovo pole, Dlhé pole, Esterovo pole, Lazy, Líščí vrch, Sypký vrch, Druhá studnička, Nad dedinou, Nad cigánmi, Zlaté pole, Od Toporskej hranice, Klin, Pri družstevnom dvore, Nad starým mlynom, Ku starému mlynu, Starý laz, Predná úboč, Hanselgrud, Prvá studnička, konfalova lúka, Mlynčiansky lesík, Červený obraz, Brehy, Mitlibarg, Veľké Záhumnia, Pred Marelou, Hlboké údolie, Nová roveň, Vyše dediny, Hanzlovo, Za Humbiargom, Za močiarom ku Popradu, Váby, Pod Vojňanskou horou, Dielnice, Dolina, Za Popradom, Pri rekreačnom stredisku, Pri novom dvore, Barniegy, Piesiská, Potok Halsengrud, Mlynčianske pasienky, Strelnica, Kapustnice, Kubanov kút, Zadná úboč, Humbiarček, Pustá, Melé pole, Pod medzou, Nad krížom, Predné Vysoké, Artáky, Humbiarg, Kamenný prútik, Panské Kamence, Pod šibenicami

Miesto, Popradská kotlina:, 8 z 14

Panské záhrady, Uhlisko, Mokré lúky, Toporčík, Heja, Sekera, Záhumnia, Pod silážnymi jamami, Na zadný dub, Bramencova, Pod hruškou, Vlkovský chodník, Za tehelňou, Pri Slavkovskom potoku, Kotol, Brezy, Ľubický chodník, Nad stanicou, Stredné pole, Za Bielou vodou, Nad žľaby, Kamenec, Nad dedinou, Medze, Pod traťou, Michalské pole, Na medzi, Nižnie losy, Nad hradom, Nad dubom, Zemiačniska, Kapustnice, Kruhy a Iberšáry, Dlhé pole, Hliník, Pod mokrymi krikmi, Čierne pole, Pod výhonom, Belňa, Kyslé lúky, Na Slovenskej ceste, Pod dedinou, Predná hoľa, Zhnité pole, Uhlisko, Sedlo, Za Jeruzalemským vrchom, Červeník, Pri kyslej vode, Pri ihlanovskej ceste, Na rovni, Nad traťou, Vyše dediny, Albertová, Strašidlo, Breziny, Psí chrbát, Predné terče, Za cintorínom, Hrubý les

Miesto, Popradská kotlina:, 9 z 14

Pásy, Pod Stráňanskou cestou, Vysoké nad dedinou, Kôpky, Plašná, Stredné hony, Pod lesom, Za jesenným jarkom, Mlynská cesta, Nad cestou, Nižné Velše, Mokré lúky, Mokriny, Pod švábovskú úboč, Trešňe, Stredný hon, Zadný pastovník, Pri Bielej vode, Cigánsky chodník, Pri Mlynčianskych pasienkoch, Zadný lesík, Tichý kút, Pod krížom, U môstku pri Rakúsoch, Rovnianske luky, Nad Pasternikom, Vyšné Velše, Lúky pod Dlhým lesom, Liščie diery, Zadné kliny, Richtárska dolina, Mlynská cesta, Kamenec, Cez dolku, Pasternik, Pod rezervoárom, Hradný vrch, Dlhý hon, Pod kopcom, Pusté pole, Hon, Stredná cesta, Vaisnuber, Kalvinov kút, Na žľabinu, Šibenica, Velšíky, Kamenec, Na vrchu, Zadné vysoké, Nový dvor, Kolkava, Vrch poľa, Vysoké medze, Dlhý les, Stražanská cesta, Na Hraničnom, Kamenec, Vyšné lúky, Pod jedľami

Miesto, Popradská kotlina:, 10 z 14

Kráľovská cesta, Pusté pole, Pod horou, Zimná úboč, Ditrich, Mládky, Pri Ľubickom chotári, Pri Poprade, Stredné pole, Pri Mlynčekoch, Za kopcom, Dlhý hon, Dolinky, Nad vysokou medzou, Pod lesom, Hraničné pole, Rovňa, Za jarkom, Pod Stráňskou cestou, Brehy, Široký pás, Medzi vodami, Hágy, Pri cintorine, Pod krčmou, Do vyšného potoka, Zadný les, Pod poľanou, Dlhé pole, Veľká lúka, Nad studienkou, Kapustnice, Vysoká medza, Tvarožňanský kút, Suché lúky, Nad dedinou, Bušovské pole, Krúžok, Pri rezervoári, Krátka púť, Za lúkou, Za sypaň, Za dedinou, Pri Slavkovskej ceste, Levkovský chodník, Pod nižnou medzou, Na mlyniska, Pásy, Hlboká dolina, Pod olšinkami, Kapustnice, Kapustnice, Lesný vrch, Čierne pole, Dlhé hony, Pod vojenskou horou, Vyšnie losy, Hágy, Krivá dolinka, Družstevné pasienky

Miesto, Popradská kotlina:, 11 z 14

Pod cestou, Barvínek, Nižné Poprady, Rovienky vyše dediny, Hole, Chotárska dolka, Pri Žakovciach, Pod kanálom, Nad mlynom, Skalka, Nad záhradami, Medzi mostami, Predná huba, Za dedinou, Predráry, Mokré lúky, Pri Poprade, Za školou, Podlesie, Pod vrchnú púť, Pri osade, Veľké terče, Pustatina, Pri farme, Malické pole, Kruhy, Mydlo, Hlinisko, Za horou, Hradisko, Pod hôrkou, Ku Strážam, Nad kížom, Malé pole, Rozhľadňa, Na baňu, Nižné lúky, Rovinky, Vysoká hora, Vlčia jama, Pri kopanej ceste, Za vrchom, Rázcestie, Zadné pole, Pod mlynskym chodnikom, Ku Huncovciam pod cestou, Pri sosne, Vysoká medza, Vlčia jama, Pod dubom, Veľké Lúky, Nad Strážskou cestou, Klín, Lomnický jarok, Kovaľová, Cez harb, Noviny, Gendreje, Koniec hory, Predné kliny

Miesto, Popradská kotlina:, 12 z 14

Za dvorom, Nad kyslou vodou, Pri novom jarku, Okolo lesa, Pod Štôlou, Ostrý vrch, Dlhé lúky, Dvorské pole, Pri žľabe, Na roveň, Rovné, Zadne lesy, Kotlík, Železničná trať, Lesný chrbát, Pri ihrisku, Nad cintorínom, Kopec, Kamenáreň, Zadky, Pri Matejovciach, Nad kostolom, Vyšné Poprady, Peklo, Ku Huncovciam nad cestou, Za stodolami, Nad cintorinom, Pod lesom, Za Heldakom, Kozí krk, Pasienky pri Belskom, Zadná hoľa, Pod Lotkou, Obecný mlyn, Kúty, Pri výborňanskom mlyne, Polska cesta, Okolo Čierneho potoka, Pod lesikom, Predné lesy, Na česlicu, Pri Stráňanskom chotári, Veľké briežky, Hlinik, Medzi jarkami, Hliník, Na burg, Medzi lesmi, Za jasenným jarkom, Male pole, Dolinky, Zhnité lúky, Kamenná dolina, Roveň, Blažov svah, Niže mlyna, Zadná hora, Farské pole, Suchá hora, Ľubický chodník

Miesto, Popradská kotlina:, 13 z 14

Svah nad Popradom, Za Kapustnicami, Pod cestou k polesiu, Stredné lúky, Pod lesom, Ku Teplickému jarku, Pri sosne, Košariská, Veľké pole, Stredné terče, Tajchy, Matejovce, Nad Ďurkotovým krížom, Pri chodníku, Kapustnice, Pod lesom, Nad rampou, Pod Kýčerou, Blech, Pod vodárňou, Hlavisko, Pri Busovskom, Kapustnice pri rezervári, Verty, Nad mlynskym chodnikom, Kopy, Nad cestou k polesiu, Do kotla, Do dubrav, Cez chodník, Lány, Dudniská, Vápenička, Mláky, Žabince, Pri Bednárovom kúte, Šesťdesiat artákov, Zadné lúky, Husí vrch, Na Kôpky, Niže dediny, Jablonka, Zapačna, Za vrch, Niševci, Pod za pašt, Štufy, Za studňou, Valterová, Vyšná Šuňava, Pri Teplickom jarku, Percok, Na žompy, Smuhy, Pod percok, Nad brusom, Pri Čiernom Váhu, Lisec, Na kút, Kopanice

Miesto, Popradská kotlina:, 14 z 14

Divadlo, Pri vodárni, Plošte, Dlhšina, Zadné hrbky, Makoviská, Kopane, Veľký Šum, Jamy, Brušničnia, Predné hŕbky, Pod Piercokom, Nižné zadné hŕbky, Noviny, Štôlsky les, Košariská, Za chotárnu, Do hajika, Škvierčiny, Závraty, Červenice, Nad líščie diery, Čelo, Stavec, Jedliny, Proti mlynu, Hony, Medzi skalami, Pri Rakúskej ceste

Podobné, Popradská kotlina:

1187x turistika, 809x miesto, 114x orientačný bod, 100x turistické informácie, 44x orientačná mapa, 39x prístrešok, altánok, 24x strom, 14x poľovnícky posed, 10x studňa, 8x ohnisko, 8x chranený strom, 8x atrakcia, 7x miesto na piknik, 1x ZOO, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Popradská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://popradska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.