Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » Popradská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Popradská kotlina

Miesto v Popradská kotlina

V Popradská kotlina sa nachádza 809 kusov miesto.

Miesto, Popradská kotlina:, 1 z 14

Erlchen, Lesovňa Danielov dom, Tatranská kotlina, Pod lesom, Krivé hony, Komposesorátny les, Pred hostincom, Okresná správa ciest, Zavalisko, Machalovce, Mokré lúky, Biely kameň, Záhrady, Pri železničnom moste, Kapustnice, Pod slavkovským jarkom, Pekná Vyhliadka, Horná lípa, Niže vsi, Jakubkova lúka, Primovce, Kišovce, Lesna cesta, Za ihriskom, Pod ošipárňou, rómska osada, Malé záhumnia, Panské záhumnia, Pod skalku, Kejda, Nový dvor, Pieskovisko, Kamenný vrch, Zemičky, Romska Osada, Blažov, Za Bieloncikom, Pri stanici, Pniaky, Pri Poprade, Malý klin, Úboč, Malé briežky, Nižná Šuňava, Nižné záhrady, Pri Vagónke, Pod hájkom, Košarisko, Zlatné, Pod kríkmi, Kamenec, Hrb, Pod cestou, Jazierka, U veľké jedle, Vyšný les, Nad Slavkovským járkom, Les nad Žlebamy, Čierna dolinka, Obecný les

Miesto, Popradská kotlina:, 2 z 14

Hoderswäldchen, Stadlisko, Mlaky, GrosserKuhleger, Rovná Krajina, Baňská studna, Veľký fľak, Fľak, Biela voda, Beim Böcken, Vysoké bažičky, Folvarský lesík, Horárňa, Pod zlodejským chodníkom, Kyslá polana, Okolo stodoliska, Na vrchu Štvrtského, Kotly, Dolný pekný lesík, U zlaté jámy, Stredná cesta, Krayov košiar, Lípa, Dlhá lúka, Nižný les, Záhrady, Horný pekný les, Na pasienku, Poš, Hájovňa, Veľký les, Hundzbarg, Nad Folvarskými járky, Nad napájadlami, Nad suchým ležoviskom, Pod Hrebienkom, Nad cigáňmi, Nad Peknou vyhliadkou, Spálený les, Veľký krížny kopec, Pekný lesík, Pod táborom, Košariská, Hájenka Žákovská, V hlbokom kotle, Malinky, Široký kopec, Rovné, Pálenica, Na Sokolích horách, Na tmavom kameni, Žiakovská poľana, Jakubkova lúka, Lesné baráky, Pri horárni, Busch, Kozia skala, Predný dupec, Bogrozka, Cez hrb vyšné

Miesto, Popradská kotlina:, 3 z 14

Od horského vrchu, Čenčice, Liščie diery, Predné kamence, Dieliky, Dubina, Štós úboč, Pekman, Dlhý les, Kratiny, Diery, Nad Jánovcami, Baralovec, Do kotliska, Popletené, Úboč, V klíne, Koncom do jablonky, Pod tlohy stredné, Kotlisko, Päť prameňov, Roveň, Kamenný lom, Pod chrasťou, Chrasť, Vyšné krivé, Zadné kamence, Kliníky, Pod stránkou, Ostrá hora, Žľaby, Nad žľaby vyšné, Nižné povrazy, Pod tlohy zadné, Na tlohy, Nižné krivé, Vyšné povrazy, Zadný dupec, Mraznica, Na vrchu, Rígeĺ, Slavkovské plieska, Lochy, Za stranou, Hlusek, Vába nad Humbierkom, Plantáž, Spalenisko, Limbovec, Tlohy, Pod tlohy predné, Maličké, Pod Hradiskom, Strážske, Cez hrb stredné, Veľký jazyk, Cez dolku, Cez hrb nižné, Pri veľkom krížnom kopci, Špičná chrasť

Miesto, Popradská kotlina:, 4 z 14

Pod povrazy, Jablonov, Smulisko, Bogrožka, Sokolie, Malý Šum, Nad brehom, Hromadná dolina, Zásuvky, Podhrazd, Za lúčky, Roveň, Koncom do jarku, Nad studienkou, Líščie diery, Kraviarská, Gerlachovská hora, Za humnami, Hlboká dolka, Pod stĺpom, Pri kláštorskom, Šibeničná hora, Cez lúčky, Pod hajské, Burimborka, Pod úbočou, Prostredný vrch, Kyjaň, Na Myšiu hôrku, Ku šmýkancu, Cez lúčky, Pri čenčickom kostolíku, Ležisko, Predná hora, Knižné, Za dedinou, Šv bova, Hornád, Pasterník, Rovne, Štvrtský lesík, Krátke výhony, Hranovnická dubina, Vyšné pole, osada Visová, Za kostolom, Vlčia jama, Losisky, H gy, Mokriny, Dlhé pole, Kúty, Medzi horami, Pod Magurou, Družstevné pole, Dlhé výhony, Pod hor rňou, Zadná hora, Kamence, Pri cintoríne

Miesto, Popradská kotlina:, 5 z 14

Na doline, Pri starolesnianskej dolinke, Nad pivnicou, Krivá medza, Pri tehelni, Za kyslou vodou, Malé pole, Dolina pod školským, Nad rolníckou školou, Na rovni, Nad tehelňou, Medzi cestami, Pekielko, Pri Huncovskom lesíku, Na pastve, Nad kostolom, Lomnické pole, Za kamenným potokom, Ugovské, Pod novou cestou, Nižné pole, Za Popradom, Pri studenom potoku, Od Ihlanovej, Kadlubek, Stredný vrch, Nad cestou, Pri rašelinisku, Stredné nad Stráňami, Medzi lesmi, Rysia pasienka, Veľké nad Sráňami, Nad družstevným dvorom, Dolinka, Stredné mláky, Noviny, Nad Strážankou, Medzi vodami, Bystrý vrch, Pod cestou, Nad sosnami, Veľké lúky, Nad záhradami, Nad poľom, Na záhradách, Zadný jarok, Pri cintoríne, Pod Matejovským lesom, Lesík, Osiky, Zadná dolina, Vysoká medza, Pri kameňolome, Nižné trnie, Ku Tatranskej Lomnici, Košariská, Zákruta, Černica, Od Lomnického, Za plotmi

Miesto, Popradská kotlina:, 6 z 14

Nad Rovňami, Pod Vysokým lesom, Zadný kút, Na kopci, Stredná dolina, Mláky, Priečky, Nad cintorínom, Za mlynom, Oráčiny, Starolesnianska dolinka, Pod sosnami, Od Bušovského, Stredný jarok, Pri kríži, Pri sýpke, Mlynický lesík, Pri trigonometrickom bode, Pri brezinkách, Oráčiny, Rovne pri moste, Hýban, Stredná oračina, Úhory, Pod dedinou, Pod novolesnianskou cestou, Pod cestou, Vyšná oráčina, Nad dedinou, Nižné pri lúkach, Široké pod cestou, Zadné veľké, Vyšné lesy, Zadné oráčiny, Družstevné lúky, Pod Tatranskou Lomnicou, Pri lúkach, Nad studeným potokom ku Mlynici, Pod stenou, Nad kúpeľmi, Za stodolami, Vysoké medze, Šolcovo pole, Prvá studnička, Zajačí vrch, Nad starým mlynom, Za cintorínom, Nad dedinou, Nad krížom, Ku starému mlynu, Dlhé pole, Starý laz, Rovné, Pri družstevnom dvore, Vyšné Podhájske, Stredná roveň, Zimná strana, Podolinská dolina, Nad mostom, Vyšné Rovne

Miesto, Popradská kotlina:, 7 z 14

Hanselgrud, Esterovo pole, Pri mlyne, Sypký vrch, Predná úboč, Medzi cestami, Zlaté pole, Pastvisko, Zlaté pole, Na vrchu, Hladké lúky, Pasterník, Klin, Od Toporskej hranice, Lazy, Dlhé pole, Druhá studnička, Nad cintorínom, Nad cigánmi, Líščí vrch, Letisko, Mlynčiansky lesík, Mokré lúky, Uhlisko, Pod Vojňanskou horou, Za Humbiargom, Pod silážnymi jamami, Červený obraz, Kamenný prútik, Dolina, Heja, Hanzlovo, Toporčík, Piesiská, Strelnica, Panské Kamence, Vyše dediny, Brehy, Kubanov kút, Veľké Záhumnia, Za Popradom, Za močiarom ku Popradu, Záhumnia, Mitlibarg, konfalova lúka, Kapustnice, Nová roveň, Pod šibenicami, Pod medzou, Pustá, Váby, Humbiarček, Melé pole, Panské záhrady, Hlboké údolie, Pri novom dvore, Sekera, Potok Halsengrud, Nad krížom, Barniegy

Miesto, Popradská kotlina:, 8 z 14

Dielnice, Artáky, Mlynčianske pasienky, Pri rekreačnom stredisku, Pred Marelou, Humbiarg, Predné Vysoké, Zadná úboč, Kapustnice, Kolkava, Za sypaň, Kamenec, Dlhé hony, Podlesie, Nižné Poprady, Hágy, Pod vojenskou horou, Mydlo, Pod výhonom, Kapustnice, Pri Mlynčekoch, Na žľabinu, Dlhý hon, Pod vrchnú púť, Kotol, Čierne pole, Richtárska dolina, Cez dolku, Hole, Vyšné Velše, Kalvinov kút, Pod jedľami, Krúžok, Pod krčmou, Krátka púť, Barvínek, Nad vysokou medzou, Pustatina, Liščie diery, Pod krížom, Velšíky, Belňa, Zadný lesík, Pri cintorine, Trešňe, Kamenec, Kôpky, Krivá dolinka, Zadné vysoké, Bušovské pole, Dlhé pole, Vysoké medze, Mlynská cesta, Pod rezervoárom, Dlhé pole, Sedlo, Lúky pod Dlhým lesom, Dlhý les, Pod horou, Pri osade

Miesto, Popradská kotlina:, 9 z 14

Vaisnuber, Pod traťou, Na Slovenskej ceste, Nový dvor, Za lúkou, Stredné pole, Nad Pasternikom, Kráľovská cesta, Nad mlynom, Strašidlo, Pod kanálom, Pri ihlanovskej ceste, Pod lesom, U môstku pri Rakúsoch, Pri rezervoári, Cigánsky chodník, Medze, Brehy, Dolinky, Stredná cesta, Rovnianske luky, Čierne pole, Vlkovský chodník, Pri Ľubickom chotári, Uhlisko, Nad studienkou, Veľké terče, Hon, Za jesenným jarkom, Šibenica, Predné terče, Pod Stráňanskou cestou, Pri farme, Kruhy, Nad cestou, Kamenec, Medzi mostami, Na mlyniska, Vyše dediny, Za dedinou, Pod švábovskú úboč, Psí chrbát, Pri Žakovciach, Vyšné lúky, Hraničné pole, Lesný vrch, Za Bielou vodou, Červeník, Vrch poľa, Na zadný dub, Hágy, Pri Poprade, Mokré lúky, Vysoká medza, Zhnité pole, Stredné pole, Kapustnice, Medzi vodami, Pod olšinkami, Pod cestou

Miesto, Popradská kotlina:, 10 z 14

Pod kopcom, Pri kyslej vode, Suché lúky, Predná huba, Za školou, Michalské pole, Nižnie losy, Za Jeruzalemským vrchom, Kyslé lúky, Levkovský chodník, Pri Mlynčianskych pasienkoch, Za cintorínom, Veľká lúka, Za jarkom, Skalka, Mokriny, Rovienky vyše dediny, Pasternik, Pásy, Rovňa, Tichý kút, Pusté pole, Bramencova, Nad dedinou, Do vyšného potoka, Vyšnie losy, Pod dedinou, Breziny, Predráry, Pásy, Pod hruškou, Zemiačniska, Pri Bielej vode, Ľubický chodník, Chotárska dolka, Pod poľanou, Pod mokrymi krikmi, Na medzi, Pri Slavkovskej ceste, Vysoké nad dedinou, Tvarožňanský kút, Kapustnice, Pri Slavkovskom potoku, Nad traťou, Nad dubom, Dlhý hon, Kamenec, Nad hradom, Zadné kliny, Hliník, Pod nižnou medzou, Albertová, Za kopcom, Zadný pastovník, Stredný hon, Mlynská cesta, Mokré lúky, Nad záhradami, Nad dedinou, Pod Stráňskou cestou

Miesto, Popradská kotlina:, 11 z 14

Predná hoľa, Široký pás, Hlboká dolina, Nižné Velše, Zimná úboč, Nad žľaby, Mládky, Ditrich, Na vrchu, Hrubý les, Na rovni, Hradný vrch, Pod lesom, Pri Poprade, Za dedinou, Družstevné pasienky, Brezy, Kruhy a Iberšáry, Nad stanicou, Pusté pole, Stražanská cesta, Na Hraničnom, Malické pole, Plašná, Za tehelňou, Stredné hony, Zadný les, Farské pole, Pri novom jarku, Hliník, Male pole, Nad kostolom, Za Heldakom, Vlčia jama, Zadná hoľa, Pri žľabe, Za stodolami, Okolo Čierneho potoka, Klín, Suchá hora, Noviny, Nad cintorinom, Pri výborňanskom mlyne, Rozhľadňa, Ľubický chodník, Hlinisko, Cez harb, Zadné pole, Nad kyslou vodou, Pod dubom, Pri Matejovciach, Nižné lúky, Lomnický jarok, Ku Strážam, Kamenáreň, Na burg, Kozí krk, Ku Huncovciam nad cestou, Roveň, Niže mlyna

Miesto, Popradská kotlina:, 12 z 14

Vysoká medza, Zadná hora, Pri kopanej ceste, Ku Huncovciam pod cestou, Nad cintorínom, Za vrchom, Vyšné Poprady, Rázcestie, Kotlík, Obecný mlyn, Pasienky pri Belskom, Koniec hory, Pod Štôlou, Okolo lesa, Pri ihrisku, Rovinky, Vysoká hora, Na roveň, Dvorské pole, Medzi jarkami, Svah nad Popradom, Hradisko, Predné kliny, Ostrý vrch, Rovné, Kúty, Zadne lesy, Hlinik, Veľké Lúky, Malé pole, Veľké briežky, Za dvorom, Pod Lotkou, Nad kížom, Zhnité lúky, Dolinky, Za jasenným jarkom, Pri Stráňanskom chotári, Predné lesy, Gendreje, Polska cesta, Lesný chrbát, Pri sosne, Peklo, Dlhé lúky, Železničná trať, Na baňu, Pod hôrkou, Pod lesikom, Kamenná dolina, Medzi lesmi, Pod lesom, Pod mlynskym chodnikom, Zadky, Blažov svah, Kopec, Na česlicu, Za horou, Kovaľová, Nad Strážskou cestou

Miesto, Popradská kotlina:, 13 z 14

Vlčia jama, Pod vodárňou, Košariská, Nad rampou, Pod Kýčerou, Stredné terče, Nad mlynskym chodnikom, Kopy, Ku Teplickému jarku, Pri sosne, Tajchy, Za Kapustnicami, Blech, Hlavisko, Nad cestou k polesiu, Pod lesom, Pod lesom, Kapustnice, Veľké pole, Kapustnice pri rezervári, Nad Ďurkotovým krížom, Do kotla, Pri Busovskom, Stredné lúky, Pri chodníku, Pod cestou k polesiu, Verty, Matejovce, Smuhy, Dlhšina, Na Kôpky, Lisec, Štufy, Valterová, Divadlo, Nad brusom, Do dubrav, Husí vrch, Na kút, Pri Teplickom jarku, Niže dediny, Niševci, Cez chodník, Dudniská, Vápenička, Na žompy, Šesťdesiat artákov, Mláky, Za studňou, Vyšná Šuňava, Zadné hrbky, Pri Bednárovom kúte, Žabince, Zapačna, Pri Čiernom Váhu, Lány, Jablonka, Pod za pašt, Kopanice, Pod percok

Miesto, Popradská kotlina:, 14 z 14

Za vrch, Percok, Plošte, Zadné lúky, Pri vodárni, Jamy, Jedliny, Stavec, Štôlsky les, Nižné zadné hŕbky, Do hajika, Makoviská, Košariská, Nad líščie diery, Červenice, Pod Piercokom, Veľký Šum, Závraty, Čelo, Noviny, Predné hŕbky, Kopane, Brušničnia, Za chotárnu, Škvierčiny, Medzi skalami, Proti mlynu, Hony, Pri Rakúskej ceste

Podobné, Popradská kotlina:

1186x turistika, 809x miesto, 114x orientačný bod, 100x turistické informácie, 44x orientačná mapa, 39x prístrešok, altánok, 24x strom, 14x poľovnícky posed, 10x studňa, 8x ohnisko, 8x chranený strom, 7x miesto na piknik, 7x atrakcia, 1x ZOO, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Popradská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://popradska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.